Державна митна служба України | Державна податкова адміністрація України | ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | Міністерство фінансів України | Національний банк України | ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | ПОСТАНОВИ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ | УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 2006-10-07

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державне регулювання діяльності
у сфері трансферу технологій


Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та
фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного
використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу
України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових
прав на вітчизня...

Подробнее>>>>

Про чисельність Збройних Сил України на 2007 рік 2006-10-07

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про чисельність Збройних Сил України на 2007 рік


Відповідно до пункту 22 частини першої статті 85 Конституції
України [254к/96-ВР] Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити чисельність Збройних Сил України станом на
30 грудня 2007 року у кількості до 200 000 чоловік, у тому числі
152 000 військовослужбовців.

2. Приведення чисельності Збройних Сил України до
затвер...

Подробнее>>>>

Про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" 2006-10-05

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про державні нагороди України"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про державні нагороди України"
[1549-14] (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21,
ст. 162; 2001 р., N 33, ст. 173; 2002 р., N 8, ст. 62; 2004 р.,
N 35, ст. 414, N 37, ст. 449; 2005 р., N 52, ст. 563) такі зміни:

1) у статті 10:

частину...

Подробнее>>>>

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму 2006-08-24

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи
про запобігання тероризму


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму
( 994_712 ), підписану від імені України 16 травня 2005 року у
м. Варшаві, ратифікувати (додається*) з такими заявами і
застереженнями:

1) до пункту 2 статті 18 Конвенції ( 994_712 ):

"Україна не видаватиме і...

Подробнее>>>>

Про приєднання України до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 2006-08-24

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приєднання України до Конвенції
про договір міжнародного автомобільного
перевезення вантажів


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Приєднатися до Конвенції про договір міжнародного
автомобільного перевезення вантажів [995_234], вчиненої
19 травня 1956 року в м. Женеві (додається*), з таким
застереженням:

"Відповідно до пункту 1 статті ...

Подробнее>>>>

Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" 2006-08-24

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про архітектурну діяльність"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про архітектурну діяльність"
[687-14] (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31,
ст. 246; 2004 р., N 16, ст. 238) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

1) абзац другий після слів "проектів з планування" доповнити
словом "забудови";
...

Подробнее>>>>

Про ратифікацію Угоди про спільні заходи стосовно запобігання блокаді та відвернення її 2006-08-24

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ратифікацію Угоди про спільні заходи стосовно
запобігання блокаді та відвернення її


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Ратифікувати Угоду про спільні заходи стосовно запобігання
блокаді та відвернення її [997_038], підписану
24 вересня 1993 року у м. Москві (додається*) із застереженням,
зробленим під час її підписання, такого змісту:

"крім частини першої статті 5".


П...

Подробнее>>>>

Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин 2006-08-24

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приєднання України до Міжнародної
конвенції з охорони нових сортів рослин


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Приєднатися до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів
рослин від 2 грудня 1961 року [995_856], переглянутої в
м. Женеві 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і
19 березня 1991 року (додається*).


Президент України ...

Подробнее>>>>

Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 2006-08-24

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 9
Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. У пункті 67 статті 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" [1775-14] (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2004 р., N 38,
ст. 468) слова "знезараження підкарантинних...

Подробнее>>>>

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо виплати пенсій громадянам України, які перебувають за кордоном 2006-08-24

     З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо виплати пенсій громадянам України,
які перебувають за кордоном


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" [1058-15] (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) такі зміни:

...

Подробнее>>>>

в избранноев избранное главнаяглавная